SFC là gì? Ý nghĩa của từ sfc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

SFC là gì? Ý nghĩa của từ sfc

SFC là gì ?

SFC là “Securities And Futures Commission” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SFC

SFC có nghĩa “Securities And Futures Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai”. Tên cơ quan chính chủ của Hong Kong.

SFC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SFC là “Securities And Futures Commission”.

Một số kiểu SFC viết tắt khác:
+ System File Checker: Trình kiểm tra tệp hệ thống.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SFC:
+ NDC: National Defence Commission of North Korea (Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên).
+ SAS: Statistical Analysis System (Hệ thống phân tích thống kê).
+ FS: File System (Hệ thống tệp).
+ AMS: Automated Manifest System (Hệ thống kê khai tự động).
+ ES: Expert System (Hệ thống chuyên gia).
+ CCS: Combined Charging System (Hệ thống sạc kết hợp).
...

Post Top Ad