FPP là gì? Ý nghĩa của từ fpp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

FPP là gì? Ý nghĩa của từ fpp

FPP là gì ?

FPP là “First-Person Perspective” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FPP

FPP có nghĩa “First-Person Perspective”, dịch sang tiếng Việt là “Góc nhìn thứ nhất”. Thuật ngữ thường được sử dụng trong các trò chơi (game), nó đề cập đến góc nhìn của người chơi khi đang chơi game. Góc nhìn thứ nhất là góc nhìn được mô phỏng qua góc nhìn của nhân vật.

FPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FPP là “First-Person Perspective”.

Một số kiểu FPP viết tắt khác:
+ Fish Protein Powder: Bột protein cá.
+ Fixed-Point Property: Thuộc tính điểm cố định.
+ Fund Processing Passport: Hộ chiếu xử lý quỹ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FPP:
+ MPM: Request Processing Modes (Yêu cầu chế độ xử lý).
+ SRP: Soldier Readiness Processing (Chế độ sẵn sàng cho người lính).
+ RX: Retinal homeobox protein Rx (Protein Rx homeobox võng mạc).
+ DLP: Digital Light Processing (Xử lý ánh sáng kỹ thuật số).
+ APU: Accelerated Processing Unit (Bộ xử lý tăng tốc).
+ GRP: Glucose-Regulated Protein (Protein điều chỉnh glucose).
+ ACP: Accessory gland protein (Protein tuyến phụ).
...

Post Top Ad