CWP là gì? Ý nghĩa của từ cwp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

CWP là gì? Ý nghĩa của từ cwp

CWP là gì ?

CWP là “Centralized Warning Panel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CWP

CWP có nghĩa “Centralized Warning Panel”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng cảnh báo tập trung”.

CWP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CWP là “Centralized Warning Panel”.

Một số kiểu CWP viết tắt khác:
+ Computing with Words and Perceptions: Tính toán với các từ và nhận thức.
+ Coordinating Working Party on Fishery Statistics: Ban điều phối về thống kê thủy sản.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CWP:
+ SWL: Safe Working Load (Tải trọng làm việc an toàn).
+ BWL: Bursting With Laughter (Bùng nổ tiếng cười).
+ YIP: Youth International Party (Đảng thanh niên quốc tế).
+ MCC: Mobile Cloud Computing (Điện toán đám mây di động).
+ DOC: Department of Computing (Khoa máy tính).
+ POD: Print On Demand (In theo yêu cầu).
+ GOH: Garment On Hanger (Hàng may mặc trên móc treo).
+ GEO: Group on Earth Observations (Nhóm quan sát Trái đất).
...

Post Top Ad