CNS là gì? Ý nghĩa của từ cns - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

CNS là gì? Ý nghĩa của từ cns

CNS là gì ?

CNS là “Central Nervous System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CNS

CNS có nghĩa “Central Nervous System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thần kinh trung ương”.

CNS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNS là “Central Nervous System”.

Một số kiểu CNS viết tắt khác:
+ Color Naming System: Hệ thống đặt tên màu.
+ Connectedness to Nature Scale: Kết nối với quy mô tự nhiên.
+ Clinical Nurse Specialist: Chuyên gia y tá lâm sàng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CNS:
+ MES: Manufacturing Execution System (Hệ thống điều hành sản xuất).
+ OMS: Order Management System (Hệ thống quản lý đơn hàng).
+ MTS: Microneedle Therapy System (Hệ thống trị liệu vi mô).
+ PSS: Product-Service System (Hệ thống sản phẩm dịch vụ).
+ PDS: Planetary Data System (Hệ thống dữ liệu hành tinh).
+ CHS: Contact Handling System (Hệ thống xử lý liên lạc).
+ CDM: Central Defensive Midfielder (Tiền vệ phòng ngự trung tâm).
+ VMS: Vendor Management System (Hệ thống quản lý nhà cung cấp).
...

Post Top Ad