FRAT là gì? Ý nghĩa của từ frat - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

FRAT là gì? Ý nghĩa của từ frat

FRAT là gì ?

FRAT là “Functionally Remote Associates Test” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FRAT

FRAT có nghĩa “Functionally Remote Associates Test”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra liên kết từ xa về mặt chức năng”.

FRAT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FRAT là “Functionally Remote Associates Test”.

Một số kiểu FRAT viết tắt khác:
+ Front Royal Area Transit: Chuyển tuyến trước khu vực hoàng gia.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FRAT:
+ RIO: Remote Interface Officer (Sĩ quan giao diện từ xa).
+ DAP: Draw-a-Person test (Bài kiểm tra Draw-a-Person).
+ PAN: Personal Area Network (Mạng cá nhân).
+ RCE: Remote Code Execution (Thực thi mã từ xa).
+ PSA: Primary Statistical Area (Khu vực thống kê chính).
...

Post Top Ad