HID là gì? Ý nghĩa của từ hid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

HID là gì? Ý nghĩa của từ hid

HID là gì ?

HID là “High-Intensity Discharge” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HID

HID có nghĩa “High-Intensity Discharge”, dịch sang tiếng Việt là “Phóng điện cường độ cao”. Tên của một loại đèn được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, như "đèn ô tô" chẳng hạn.

HID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HID là “High-Intensity Discharge”.

Một số kiểu HID viết tắt khác:
+ Hardware Interface Design: Thiết kế giao diện phần cứng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HID:
+ VIF: Virtual Interface (Giao diện ảo).
+ CDO: Chief Design Officer (Giám đốc thiết kế).
+ BCI: Brain–Computer Interface (Giao diện não - máy tính).
+ SPAD: Simple Plastic Airplane Design (Thiết kế máy bay nhựa đơn giản).
+ DFL: Design For Logistics (Thiết kế cho Logistics).
...

Post Top Ad