LIAM là gì? Ý nghĩa của từ liam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

LIAM là gì? Ý nghĩa của từ liam

LIAM là gì ?

LIAM là “Life Insurance Association of Malaysia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LIAM

LIAM có nghĩa “Life Insurance Association of Malaysia”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ Malaysia”.

LIAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LIAM là “Life Insurance Association of Malaysia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LIAM:
+ LCCT: Life cycle costing tool (Công cụ chi phí vòng đời).
+ AMM: Association for Machines and Mechanisms (Hiệp hội máy móc và cơ khí).
+ FETA: Fire Extinguishing Trades Association (Hiệp hội kinh doanh chữa cháy).
+ TL: Thug life (Cuộc sống du côn).
+ WHA: World History Association (Hiệp hội lịch sử thế giới).
...

Post Top Ad