LITE là gì? Ý nghĩa của từ lite - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

LITE là gì? Ý nghĩa của từ lite

LITE là gì ?

LITE là “Lidar In-space Technology Experiment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LITE

LITE có nghĩa “Lidar In-space Technology Experiment”, dịch sang tiếng Việt là “Thí nghiệm công nghệ trong không gian Lidar”.

LITE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LITE là “Lidar In-space Technology Experiment”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LITE:
+ FPT: The Corporation for Financing Promoting Technology (Công ty đầu tư và phát triển công nghệ).
+ SGT: Society of Glass Technology (Hiệp hội công nghệ thủy tinh).
+ UTS: University of Technology Sydney (Đại học Công nghệ Sydney).
+ OPT: Optimized Production Technology (Công nghệ sản xuất tối ưu hóa).
...

Post Top Ad