LWB là gì? Ý nghĩa của từ lwb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

LWB là gì? Ý nghĩa của từ lwb

LWB là gì ?

LWB là “Left Wingback” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LWB

LWB có nghĩa “Left Wingback”, dịch sang tiếng Việt là “Hậu vệ cánh trái”. Thuật ngữ sử dụng trong bộ môn bóng đá, đề cập đến vị trí chơi bóng của cầu thủ.

LWB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LWB là “Left Wingback”.

Một số kiểu LWB viết tắt khác:
+ Long Wheel Base: Chiều dài cơ sở bánh. Thuật ngữ dùng để đề cập đến chiều dài bánh của các phương tiện di chuyển.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LWB:
+ RIB: Routing Information Base (Bảng định tuyến).
+ LAFB: Left Anterior Fascicular Block (Khối thấu kính trước bên trái).
+ ELAN: Early Left Anterior Negativity (Phủ định trước bên trái sớm).
...

Post Top Ad