HHD là gì? Ý nghĩa của từ hhd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

HHD là gì? Ý nghĩa của từ hhd

HHD là gì ?

HHD là “Hybrid Hard Drive” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HHD

HHD có nghĩa “Hybrid Hard Drive”, dịch sang tiếng Việt là “Ổ cứng lai”. Tên một loại ổ cứng dùng để lưu trữ dữ liệu vật lý trên máy tính.

HHD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HHD là “Hybrid Hard Drive”.

Một số kiểu HHD viết tắt khác:
+ Home hemodialysis: Chạy thận nhân tạo tại nhà.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HHD:
+ DTH: Direct To Home (Trực tiếp đến nhà).
+ HIS: Hybrid Intelligent System (Hệ thống thông minh hỗn hợp).
+ TTH: Trying Too Hard (Cố gắng rất nhiều).
+ MO: Magneto Optical Drive (Ổ đĩa quang từ).
...

Post Top Ad