GROK là gì? Ý nghĩa của từ grok - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

GROK là gì? Ý nghĩa của từ grok

GROK là gì ?

GROK là “To know intimately” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GROK

GROK có nghĩa “To know intimately”, dịch sang tiếng Việt là “Biết một cách thân mật”. Một từ do nhà văn khoa học viễn tưởng Robert Heinlein đặt ra.

GROK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GROK là “To know intimately”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GROK:
+ UKM: You Know Me (Bạn hiểu tôi mà).
+ UMK: You Must Know (Bạn phải biết).
+ G2K: Good to know (Thật tốt khi biết).
+ IDKY: I Don't Know Why (Tôi không biết tại sao).
+ IDEK: I Don't Even Know (Tôi thậm chí không biết).
...

Post Top Ad