JJB là gì? Ý nghĩa của từ jjb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

JJB là gì? Ý nghĩa của từ jjb

JJB là gì ?

JJB là “Juvenile Justice Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JJB

JJB có nghĩa “Juvenile Justice Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban tư pháp vị thành niên”.

JJB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JJB là “Juvenile Justice Board”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JJB:
+ FOB: Free On Board (Miễn trách nhiệm trên tàu).
+ APB: Accounting Principles Board (Ban nguyên tắc kế toán).
+ BOB: Breakout Board (Bo mạch độ phá).
+ BRIM: Board of Risk and Insurance Management (Ban quản lý rủi ro và bảo hiểm).
+ IDB: Internal Drainage Board (Ban thoát nước nội bộ).
...

Post Top Ad