FMF là gì? Ý nghĩa của từ fmf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

FMF là gì? Ý nghĩa của từ fmf

FMF là gì ?

FMF là “Familial Mediterranean fever” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FMF

FMF có nghĩa “Familial Mediterranean fever”, dịch sang tiếng Việt là “Sốt Địa Trung Hải gia đình”. Tên của một loại bệnh rối loạn viêm liên quan đến di truyền.

FMF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FMF là “Familial Mediterranean fever”.

Một số kiểu FMF viết tắt khác:
+ Find My Friends: Tìm bạn bè của tôi. Một phần mềm trên iOS.
+ Front mid-engine, front-wheel-drive layout: Cách bố trí động cơ đặt giữa phía trước, dẫn động cầu trước.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FMF:
+ SMH: Shaking My Head (Lắc đầu).
+ MCC: My Client Center (Trung tâm khách hàng của tôi).
+ OMW: On my way (Trên đường đến).
+ GBML: Good bye my love (Tạm biệt tình yêu của tôi).
+ FE: Front End (Giao diện người dùng).
...

Post Top Ad