FCB là gì? Ý nghĩa của từ fcb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

FCB là gì? Ý nghĩa của từ fcb

FCB là gì ?

FCB là “File Control Block” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FCB

FCB có nghĩa “File Control Block”, dịch sang tiếng Việt là “Khối kiểm soát tệp”.

FCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FCB là “File Control Block”.

Một số kiểu FCB viết tắt khác:
+ Futbol Club Barcelona: Câu lạc bộ bóng đá Barcelona. Tên một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp giàu thành tích của Tây Ban Nha và có trụ sở chính tại Barcelona, Catalunya, Tây Ban Nha.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FCB:
+ CAB: Composite UI Application Block (Khối ứng dụng giao diện người dùng tổng hợp).
+ OOC: Out Of Control (Ngoài tầm kiểm soát).
+ IHNB: Iliohypogastric Nerve Block (Khối thần kinh thượng vị).
+ FC: Football Club (Câu lạc bộ bóng đá).
+ MC: Motorcycle Club (Câu lạc bộ mô tô).
+ SCM: Service Control Manager (Quản lý kiểm soát dịch vụ).
+ SFC: System File Checker (Trình kiểm tra tệp hệ thống).
...

Post Top Ad