HJ là gì? Ý nghĩa của từ hj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

HJ là gì? Ý nghĩa của từ hj

HJ là gì ?

HJ là “Hand Job” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HJ

HJ có nghĩa “Hand Job”, dịch sang tiếng Việt là “Việc làm bằng tay”. Kiểu viết này dùng để nói đến hành vi dùng tay trong việc quan hệ.

HJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HJ là “Hand Job”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HJ:
+ PT: Part-Time job (Công việc bán thời gian).
+ CIH: Cash In Hand (Tiền mặt trong tay).
+ HBR: Hydrogen bromide (Hydro bromua).
+ JAV: Japanese Adult Video (Video người lớn Nhật Bản).
+ JPN: Japan (Nhật Bản).
...

Post Top Ad