ICD là gì? Ý nghĩa của từ icd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

ICD là gì? Ý nghĩa của từ icd

ICD là gì ?

ICD là “Inland Container Depot” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ICD

ICD có nghĩa “Inland Container Depot”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng kho container nội địa”.

ICD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ICD là “Inland Container Depot”.

Một số kiểu ICD viết tắt khác:
+ International Classification of Disease: Phân loại bệnh quốc tế.
+ Implantable Cardioverter-Defibrillator: Máy khử rung tim cấy ghép.
+ Incentive-Centered Design: Thiết kế lấy khuyến khích làm trung tâm.
+ Impulse Control Disorder: Rối loạn kiểm soát xung động.
+ Isobaric Counterdiffusion: Sự phản truyền Isobaric.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ICD:
+ MBD: Model-Based Design (Thiết kế dựa trên mô hình).
+ FND: Functional Neurological Disorder (Rối loạn thần kinh chức năng).
+ UCD: User-Centered Design (Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm).
+ CAC: Call Admission Control (Kiểm soát nhập cuộc gọi).
+ CR: Control Register (Đăng ký kiểm soát).
+ BCI: Bat Conservation International (Bảo tồn dơi quốc tế).
+ PSC: Port State Control (Kiểm soát trạng thái cảng).
...

Post Top Ad