OMV là gì? Ý nghĩa của từ omv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

OMV là gì? Ý nghĩa của từ omv

OMV là gì ?

OMV là “Outer Membrane Vesicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OMV

OMV có nghĩa “Outer Membrane Vesicle”, dịch sang tiếng Việt là “Túi màng ngoài”.

OMV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OMV là “Outer Membrane Vesicle”.

Một số kiểu OMV viết tắt khác:
+ Orbital Maneuvering Vehicle: Phương tiện cơ động quỹ đạo.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OMV:
+ MD: Membrane Distillation (Chưng cất màng).
+ FAV: Fast Attack Vehicle (Xe tấn công nhanh).
+ PVI: Power Vehicle Innovation (Cải tiến xe điện).
+ MO: Molecular Orbital (Quỹ đạo phân tử).
+ ORR: Outer Ring Road (Đường vành đai ngoài).
...

Post Top Ad