KPT là gì? Ý nghĩa của từ kpt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

KPT là gì? Ý nghĩa của từ kpt

KPT là gì ?

KPT là “Keep, Problem, Try” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KPT

KPT có nghĩa “Keep, Problem, Try”, dịch sang tiếng Việt là “Giữ, Vấn đề, Thử”. Tên của một phương pháp phổ biến của Nhật Bản trong việc tổ chức và quản lí các dự án liên quan đến công nghệ thông tin.

KPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KPT là “Keep, Problem, Try”.

Một số kiểu KPT viết tắt khác:
+ Xanthan ketal pyruvate transferase: Tên của một loại emzyme.
+ Karachi Port Trust: Ủy thác cảng Karachi. Tên một cơ quan chính phủ của Pakistan.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KPT:
+ DAP: Debug Access Port (Cổng truy cập gỡ lỗi).
+ PSC: Port State Control (Kiểm soát trạng thái cảng).
+ PT: Personal Trainer (Huấn luyện viên cá nhân).
+ PPS: Pay Per Sale (Trả tiền cho mỗi lần bán hàng).
+ PTY: Proprietary (Độc quyền).
+ POP: Post Office Protocol (Giao thức bưu điện).
+ TMI: Too Much Information (Quá nhiều thông tin).
...

Post Top Ad