IDGAF là gì? Ý nghĩa của từ idgaf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

IDGAF là gì? Ý nghĩa của từ idgaf

IDGAF là gì ?

IDGAF là “I Don't Give A F***” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IDGAF

IDGAF có nghĩa “I Don't Give A F***”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi không quan tâm”. Từ này là một từ lóng thể hiện thái độ không để ý, cũng như không quan tâm đến thứ gì đó.

IDGAF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IDGAF là “I Don't Give A F***”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IDGAF:
+ K3U: I Love You (Em yêu anh).
+ BILY: Because I Love You (Bởi vì anh yêu em).
+ AWW: Ôi, chu choa, a.
+ IKR: I know, right? (Tôi biết mà, đúng chứ?).
+ IDEK: I Don't Even Know (Tôi thậm chí không biết).
...

Post Top Ad