LPI là gì? Ý nghĩa của từ lpi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

LPI là gì? Ý nghĩa của từ lpi

LPI là gì ?

LPI là “Logistics Performance Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LPI

LPI có nghĩa “Logistics Performance Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số hiệu suất Logistics”. Tên một chỉ số do Ngân hàng thế giới tạo ra, với mục đích xác định những cơ hội cũng như thách thức về lĩnh vực thương mại giữa các quốc gia với nhau.

LPI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LPI là “Logistics Performance Index”.

Một số kiểu LPI viết tắt khác:
+ Lines Per Inch: Dòng trên mỗi ich. Thuật ngữ sử dụng khi nói đến độ phân giải.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LPI:
+ MPM: Measures Per Minute (Các thước đo trên phút).
+ OTP: On-Time Performance (Hiệu suất đúng giờ).
+ COP: Coefficient Of Performance (Hệ số hiệu suất).
+ LOI: Limiting Oxygen Index (Giới hạn chỉ số oxy).
+ BCI: Book Citation Index (Chỉ mục trích dẫn sách).
+ PVI: Positive Volume Index (Chỉ số âm lượng tích cực).
+ DFL: Design For Logistics (Thiết kế cho Logistics).
...

Post Top Ad