IOU là gì? Ý nghĩa của từ iou - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

IOU là gì? Ý nghĩa của từ iou

IOU là gì ?

IOU là “I Owe You” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IOU

IOU có nghĩa “I Owe You”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi nợ bạn”.

IOU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IOU là “I Owe You”.

Một số kiểu IOU viết tắt khác:
+ Intersection Over Union: Giao điểm qua liên kết.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IOU:
+ UKM: You Know Me (Bạn hiểu tôi mà).
+ IDKY: I Don't Know Why (Tôi không biết tại sao).
+ GOY: Go Over Yourself (Vượt qua chính mình).
+ BIY: Believe In You (Tin tưởng vào bạn).
+ CYA: See you again (Gặp lại bạn sau).
...

Post Top Ad