OC là gì? Ý nghĩa của từ oc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

OC là gì? Ý nghĩa của từ oc

OC là gì ?

OC là “Original Character” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OC

OC có nghĩa “Original Character”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân vật nguyên bản”. Đề cập đến những nhân vật do chính tác giả tự sáng tác ra, chứ không phải lấy từ bất cứ đâu.

OC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OC là “Original Character”.

Một số kiểu OC viết tắt khác:
+ Original Content: Nội dung gốc. Nội dung do chính bản thân người nào đó tạo ra, có thể là văn bản cũng như hình ảnh hoặc video.
+ Of Course: Dĩ nhiên.
+ Officer Commanding: Sĩ quan chỉ huy.
+ Overclocking: Ép xung. Thuật ngữ liên quan đến máy tính, đề cập đến việc buộc các thành phần của máy tính phải hoạt động với tốc độ xung nhịp cao hơn.
+ Oral Contraceptive: Thuốc ngừa thai.
+ Open Collector: Bộ thu mở.
+ Officer Candidate: Ứng viên viên chức.
+ Offensive Coordinator: Điều phối viên tấn công.
+ Offering Circular: Thông tư chào bán.
+ Organized Crime: Tội phạm có tổ chức.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OC:
+ MOD: Ministry Of Defence (Bộ quốc phòng).
+ POA: Power Of Attorney (Giấy ủy quyền).
+ OBB: Open Buy Back (Mở mua lại).
+ PIO: Person of Indian Origin (Người gốc Ấn Độ).
+ COP: Coefficient Of Performance (Hệ số hiệu suất).
+ BOM: Bill Of Materials (Hóa đơn nguyên vật liệu).
+ LOU: Letter Of Undertaking (Thư cam kết).
...

Post Top Ad