OSS là gì? Ý nghĩa của từ oss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

OSS là gì? Ý nghĩa của từ oss

OSS là gì ?

OSS là “Operations Support Systems” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OSS

OSS có nghĩa “Operations Support Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống hỗ trợ vận hành”.

OSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSS là “Operations Support Systems”.

Một số kiểu OSS viết tắt khác:
+ Open-Source Software: Phần mềm mã nguồn mở.
+ Open Sound System: Hệ thống âm thanh mở.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OSS:
+ SAS: Statistical Analysis System (Hệ thống phân tích thống kê).
+ UGH: Sound of disappointment (Âm thanh của sự thất vọng).
+ CHS: Contact Handling System (Hệ thống xử lý liên lạc).
+ POTS: Packet-Optical Transport System (Hệ thống vận chuyển gói-quang).
+ MES: Manufacturing Execution System (Hệ thống điều hành sản xuất).
...

Post Top Ad