PAP là gì? Ý nghĩa của từ pap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

PAP là gì? Ý nghĩa của từ pap

PAP là gì ?

PAP là “Papanicolaou” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PAP

PAP có nghĩa “Papanicolaou”, dịch sang tiếng Việt là “Phết tế bào cổ tử cung”. Một phương pháp xét nghiệm tế bào học để kiểm tra cổ tử cung nhằm mục đích phát hiện và sàng lọc ung thư. Còn được biết đến với tên gọi là "xét nhiệm PAP" (Pap test - Papanicolaou test).

PAP là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PAP là “Papanicolaou”.

Một số kiểu PAP viết tắt khác:
+ Password Authentication Protocol: Giao thức xác thực mật khẩu.
+ Pulmonary Alveolar Proteinosis: Proteinosis phế nang phổi.
+ Paper: Giấy.
+ Push Access Protocol: Giao thức truy cập đẩy.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PAP:
+ OTP: One Time Password (Mật khẩu một lần).
+ AMS: Access Method Services (Dịch vụ phương thức truy cập).
+ PVI: Pulmonary Vein Isolation (Cô lập tĩnh mạch phổi).
+ PH: Pulmonary Hypertension (Tăng huyết áp động mạch phổi).
+ ST: Internet Stream Protocol (Giao thức luồng Internet).
+ MOP: Maintenance Operations Protocol (Giao thức hoạt động bảo trì).
+ ICP: Initial Connection Protocol (Giao thức kết nối ban đầu).
+ SRP: Session Request Protocol (Giao thức yêu cầu phiên).
...

Post Top Ad