RRO là gì? Ý nghĩa của từ rro - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

RRO là gì? Ý nghĩa của từ rro

RRO là gì ?

RRO là “Rent Repayment Order” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RRO

RRO có nghĩa “Rent Repayment Order”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh hoàn trả tiền thuê”. Tên một lệnh ở Vương quốc Anh mà theo đó người thuê nhà có quyền đòi lại tiền thuê nhà và các lợi ích nhà ở.

RRO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RRO là “Rent Repayment Order”.

Một số kiểu RRO viết tắt khác:
+ Repeatable runout: Chạy lặp lại.
+ Radial run-out: Chạy hướng tâm.
+ Regulatory Reform Officer: Cán bộ cải cách quy định.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RRO:
+ ARVO: Armed Response Vehicle Officer (Nhân viên phương tiện ứng phó có vũ trang).
+ RIO: Radar Intercept Officer (Sĩ quan đánh chặn radar).
+ OBE: Officer of the Order of the British Empire (Sĩ quan đế chế Anh).
+ GSO: General Staff Officer (Tổng tham mưu trưởng).
+ OMS: Order Management System (Hệ thống quản lý đơn hàng).
...

Post Top Ad