ST là gì? Ý nghĩa của từ st - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

ST là gì? Ý nghĩa của từ st

ST là gì ?

ST là “Saint” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ST

ST có nghĩa “Saint”, dịch sang tiếng Việt là “Thánh”. Thường được viết thành (St hoặc St.), xuất hiện trong Cơ Đốc giáo.

ST là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng ST là “Saint”.

Một số kiểu ST viết tắt khác:
+ Internet Stream Protocol: Giao thức luồng Internet.
+ Stone: Đá. Tên của một đơn vị dùng để đo khối lượng, được viết là "stone" hoặc "stone weight" (st.).
+ Street: Đường phố.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ST:
+ ICP: Internet Content Provider (Nhà cung cấp nội dung Internet).
+ ES: Elementary Stream (Luồng cơ bản).
+ RSVP: Resource Reservation Protocol (Giao thức dành riêng tài nguyên).
+ IKE: Internet Key Exchange (Trao đổi khóa Internet).
+ MOP: Maintenance Operations Protocol (Giao thức hoạt động bảo trì).
...

Post Top Ad