PPS là gì? Ý nghĩa của từ pps - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

PPS là gì? Ý nghĩa của từ pps

PPS là gì ?

PPS là “Pay Per Sale” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PPS

PPS có nghĩa “Pay Per Sale”, dịch sang tiếng Việt là “Trả tiền cho mỗi lần bán hàng”.

PPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PPS là “Pay Per Sale”.

Một số kiểu PPS viết tắt khác:
+ Post-postscript: Tái bút (nữa).

Gợi ý viết tắt liên quan đến PPS:
+ FS: For Sale (Để bán).
+ PTS: Pay To Surf (Trả tiền để lướt web).
+ CPE: Cost Per Engagement (Chi phí mỗi lượt tương tác).
+ PSA: Purchase and Sale Agreement (Thỏa thuận mua bán).
+ AFS: Available For Sale (Có sẵn để bán).
...

Post Top Ad