PSA là gì? Ý nghĩa của từ psa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

PSA là gì? Ý nghĩa của từ psa

PSA là gì ?

PSA là “Prostate-Specific Antigen” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSA

PSA có nghĩa “Prostate-Specific Antigen”, dịch sang tiếng Việt là “Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt”.

PSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSA là “Prostate-Specific Antigen”.

Một số kiểu PSA viết tắt khác:
+ Professional Services Automation: Tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp.
+ Primary Statistical Area: Khu vực thống kê chính.
+ Production Sharing Agreement: Thỏa thuận chia sẻ sản xuất.
+ Public Service Agreement: Thỏa thuận dịch vụ công.
+ Purchase and Sale Agreement: Thỏa thuận mua bán.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PSA:
+ MLS: Multiple Listing Service (Dịch vụ đăng kê bất động sản).
+ FS: For Sale (Để bán).
+ SCM: Service Control Manager (Quản lý kiểm soát dịch vụ).
+ MPL: Mozilla Public License (Giấy phép Công cộng Mozilla).
+ DAP: Dose area product (Khu vực liều lượng sản phẩm).
...

Post Top Ad