RMS là gì? Ý nghĩa của từ rms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

RMS là gì? Ý nghĩa của từ rms

RMS là gì ?

RMS là “Root Mean Square” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RMS

RMS có nghĩa “Root Mean Square”, dịch sang tiếng Việt là “Giá trị hiệu dụng”.

RMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RMS là “Root Mean Square”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RMS:
+ MSG: Madison Square Garden.
+ SQFT: Square Foot (Foot vuông).
+ SRP: Scaling and Root Planing (Làm sạch cao răng và chân răng).
...

Post Top Ad