LCC là gì? Ý nghĩa của từ lcc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

LCC là gì? Ý nghĩa của từ lcc

LCC là gì ?

LCC là “Low-Cost Carrier” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LCC

LCC có nghĩa “Low-Cost Carrier”, dịch sang tiếng Việt là “Hãng hàng không giá rẻ”.

LCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LCC là “Low-Cost Carrier”.

Một số kiểu LCC viết tắt khác:
+ Local Charges: Phí địa phương.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LCC:
+ LBP: Local Binary Patterns (Mô hình nhị phân cục bộ).
+ ACP: Acyl carrier protein.
+ LCCT: Low-Cost Carrier Terminal (Nhà ga hàng không giá rẻ).
...

Post Top Ad