PTY là gì? Ý nghĩa của từ pty - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

PTY là gì? Ý nghĩa của từ pty

PTY là gì ?

PTY là “Proprietary” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PTY

PTY có nghĩa “Proprietary”, dịch sang tiếng Việt là “Độc quyền”. Thường dùng để chỉ các công ty và doanh nghiệp, khi thấy "Pty Ltd" (proprietary limited) thì có thể hiểu đó là công ty "trách nhiệm hữu hạn độc quyền".

PTY là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PTY là “Proprietary”.

Một số kiểu PTY viết tắt khác:
+ Programme Type: Loại chương trình.
+ Tocumen International Airport: Sân bay quốc tế Tocumen. Tên sân bay tại Panama, với mã là PTY.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTY:
+ BCI: Bat Conservation International (Bảo tồn dơi quốc tế).
+ ORE: Orange Municipal Airport (Sân bay thành phố Orange).
+ HHH: Hilton Head Airport (Sân bay Hilton Head).
+ OKN: Okondja Airport (Sân bay Okondja).
...

Post Top Ad