RNG là gì? Ý nghĩa của từ rng - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

RNG là gì? Ý nghĩa của từ rng

RNG là gì ?

RNG là “Random Number Generator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RNG

RNG có nghĩa “Random Number Generator”, dịch sang tiếng Việt là “Trình tạo số ngẫu nhiên”.

RNG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RNG là “Random Number Generator”.

Một số kiểu RNG viết tắt khác:
+ Relative Neighborhood Graph: Biểu đồ lân cận tương đối.
+ Renewable Natural Gas: Khí tự nhiên tái tạo.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RNG:
+ PAN: Primary Account Number (Số tài khoản chính).
+ UG: Utility Graph (Biểu đồ tiện ích).
+ CID: Card Identification Number (Số nhận dạng thẻ).
+ VCN: Virtual Card Number (Số thẻ ảo).
+ FIN: Facility ID number (Số ID cơ sở).
...

Post Top Ad