PVE là gì? Ý nghĩa của từ pve - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

PVE là gì? Ý nghĩa của từ pve

PVE là gì ?

PVE là “Player Versus Environment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PVE

PVE có nghĩa “Player Versus Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Người chơi đấu với thiên nhiên”.

PVE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PVE là “Player Versus Environment”.

Một số kiểu PVE viết tắt khác:
+ Pneumatic Vacuum Elevator: Thang máy chân không khí nén.
+ Partial Volume Effect: Hiệu ứng âm lượng một phần.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PVE:
+ GEO: Global Environment Outlook (Triển vọng môi trường toàn cầu).
+ ECE: Electron Cloud Effect (Hiệu ứng đám mây điện tử).
+ PAM: Pneumatic Artificial Muscles (Cơ nhân tạo bằng khí nén).
+ RCE: Remote Component Environment (Môi trường thành phần từ xa).
+ ABV: Alcohol By Volume (Độ cồn).
...

Post Top Ad