RNR là gì? Ý nghĩa của từ rnr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

RNR là gì? Ý nghĩa của từ rnr

RNR là gì ?

RNR là “Risk-Need-Responsivity” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RNR

RNR có nghĩa “Risk-Need-Responsivity”, dịch sang tiếng Việt là “Rủi ro-Nhu cầu-Phản ứng”. Tên một loại mô hình được sử dụng trong lĩnh vực tội phạm học.

RNR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng RNR là “Risk-Need-Responsivity”.

Một số kiểu RNR viết tắt khác:
+ Read No Reply: Đọc không trả lời.
+ Rest And Recreation: Nghỉ ngơi và giải trí.
+ Royal Naval Reserve: Lực lượng dự bị hải quân Hoàng gia.
+ Ribonucleotide reductase.
+ Right Node Raising: Nâng cao nút bên phải.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RNR:
+ LTR: Left to Right (Trái sang phải).
+ CMNM: Cisco MGC Node Manager (Trình quản lý nút điều khiển cổng truyền thông Cisco).
+ NR: Not Right (Không đúng).
+ RTC: Right to Censor (Quyền kiểm duyệt).
...

Post Top Ad