PECL là gì? Ý nghĩa của từ pecl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

PECL là gì? Ý nghĩa của từ pecl

PECL là gì ?

PECL là “PHP Extension Community Library” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PECL

PECL có nghĩa “PHP Extension Community Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện cộng đồng mở rộng PHP”.

PECL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PECL là “PHP Extension Community Library”.

Một số kiểu PECL viết tắt khác:
+ Principles of European Contract Law: Các nguyên tắc của Luật Hợp đồng Châu Âu.
+ Positive Emitter-Coupled Logic: Logic ghép nối cực phát dương.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PECL:
+ ECR: European Congress of Radiology (Đại hội X quang Châu Âu).
+ EMI: European Monetary Institute (Viện tiền tệ châu Âu).
+ ML: Mathematical Logic (Logic toán học).
+ PVI: Positive Volume Index (Chỉ số âm lượng tích cực).
...

Post Top Ad