MBBG là gì? Ý nghĩa của từ mbbg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

MBBG là gì? Ý nghĩa của từ mbbg

MBBG là gì ?

MBBG là “Mount Barker Business Group” trong tiếng Anh, “Máy bay bà già” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ MBBG

**NGOẠI NGỮ

MBBG có nghĩa “Mount Barker Business Group”, dịch sang tiếng Việt là “Tập đoàn kinh doanh Mount Barker”.

**VIỆT NGỮ

MBBG có nghĩa “Máy bay bà già” trong tiếng Việt.

MBBG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MBBG là “Máy bay bà già”, “Mount Barker Business Group”.

Viết tắt MBBG với nghĩa khác:
+ Major British Banking Group: Tập đoàn Ngân hàng lớn của Anh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MBBG:
+ BSG: British Society of Gastroenterology (Hiệp hội tiêu hóa Anh).
+ GEO: Group on Earth Observations (Nhóm quan sát Trái đất).
+ MBTC: Máy bay tình cảm.
+ MTXT: Máy tính xách tay.
+ BEA: British Electricity Authority (Cơ quan điện lực Anh).
...

Post Top Ad