RSVP là gì? Ý nghĩa của từ rsvp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

RSVP là gì? Ý nghĩa của từ rsvp

RSVP là gì ?

RSVP là “Please Respond” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RSVP

RSVP có nghĩa “Please Respond”, dịch sang tiếng Việt là “Vui lòng phản hồi”. Nó bắt nguồn bởi cụm từ tiếng Pháp "Répondez s'il vous plaît" (xin hãy hồi đáp), thường được viết thành RSVP. Đây từ hay xuất hiện ở cuối các văn bản đề nghị, thiệp mời (thiệp cưới).

RSVP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RSVP là “Please Respond”.

Một số kiểu RSVP viết tắt khác:
+ Rapid Serial Visual Presentation: Trình bày trực quan nối tiếp nhanh chóng.
+ Resource Reservation Protocol: Giao thức dành riêng tài nguyên. Tên của một giao thức được dùng trong lĩnh vực mạng máy tính.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RSVP:
+ SAS: Serial Attached SCSI (SCSI được đính kèm nối tiếp).
+ VIF: Visual Information Fidelity (Thông tin hình ảnh trung thực).
+ POP: Post Office Protocol (Giao thức bưu điện).
+ SRP: Stack Resource Policy (Chính sách tài nguyên ngăn xếp).
+ HRP: Human Resource Planning (Hoạch định nguồn nhân lực).
+ DTP: Dynamic Trunking Protocol (Giao thức Trunking động).
+ SUP: Software Upgrade Protocol (Giao thức nâng cấp phần mềm).
...

Post Top Ad