RTC là gì? Ý nghĩa của từ rtc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

RTC là gì? Ý nghĩa của từ rtc

RTC là gì ?

RTC là “Real-time clock” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RTC

RTC có nghĩa “Real-time clock”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng hồ thời gian thực”. Thiết bị điện tử được dùng để xác định chính xác thời gian dù thiết bị chính đang tạm thời không sử dụng đến. Chẳng hạn như việc máy tính cá nhân khi đã tắt nguồn đi thì sau khi mở lại, thời gian vẫn hiển thị chính xác thời điểm hiện tại, đó chính là nhờ hoạt động của đồng hồ thời gian thực.

RTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTC là “Real-time clock”.

Một số kiểu RTC viết tắt khác:
+ Real-time computing: Điện toán thời gian thực.
+ Right to Censor: Quyền kiểm duyệt.
+ Real-time communication: Giao tiếp thời gian thực.
+ Residential treatment center: Trung tâm điều trị nội trú.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RTC:
+ NDC: Network Distribution Center (Trung tâm phân phối mạng).
+ LTR: Left to Right (Trái sang phải).
+ ATE: Average Treatment Effect (Hiệu quả điều trị trung bình).
+ NRT: Near Real-Time (Gần thời gian thực).
+ RNR: Right Node Raising (Nâng cao nút bên phải).
...

Post Top Ad