SAIT là gì? Ý nghĩa của từ sait - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

SAIT là gì? Ý nghĩa của từ sait

SAIT là gì ?

SAIT là “Southern Alberta Institute of Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAIT

SAIT có nghĩa “Southern Alberta Institute of Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Học viện công nghệ Nam Alberta”. Tên của một cơ sở giáo dục lâu đời tại Canada, là một hệ thống cung cấp các chương trình nghề nghiệp.

SAIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAIT là “Southern Alberta Institute of Technology”.

Một số kiểu SAIT viết tắt khác:
+ South African Institute of Tax Practitioners: Học viện thuế Nam Phi.
+ South Australian Institute of Technology: Học viện Công nghệ Nam Úc.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SAIT:
+ NTT: New Technology Train (Tàu công nghệ mới).
+ GEI: Global Environmental Institute (Viện môi trường toàn cầu).
+ NSI: National Science Institute (Viện khoa học quốc gia).
+ TMI: Taiwan Music Institute (Viện âm nhạc Đài Loan).
+ HITECH: High Technology (Công nghệ cao).
+ INA: Institute of Nautical Archaeology (Viện khảo cổ học hàng hải).
...

Post Top Ad