SWL là gì? Ý nghĩa của từ swl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

SWL là gì? Ý nghĩa của từ swl

SWL là gì ?

SWL là “Safe Working Load” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SWL

SWL có nghĩa “Safe Working Load”, dịch sang tiếng Việt là “Tải trọng làm việc an toàn”.

SWL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SWL là “Safe Working Load”.

Một số kiểu SWL viết tắt khác:
+ Sound Power Level: Mức công suất âm thanh.
+ Shortwave Listening: Nghe sóng ngắn.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SWL:
+ MPM: Microwave Power Module (Mô-đun nguồn vi sóng).
+ UGH: Sound of disappointment (Âm thanh của sự thất vọng).
+ SFX: Sound Effects (Hiệu ứng âm thanh).
+ MTS: Multichannel Television Sound (Âm thanh truyền hình đa kênh).
+ NLA: Network Level Authentication (Xác thực cấp độ mạng).
+ MPL: Maximum Parcel Level (Mức tối đa của thửa đất).
+ UPF: Unified Power Format (Định dạng điện thống nhất).
...

Post Top Ad