MTOW là gì? Ý nghĩa của từ mtow - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

MTOW là gì? Ý nghĩa của từ mtow

MTOW là gì ?

MTOW là “Maximum Takeoff Weight” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MTOW

MTOW có nghĩa “Maximum Takeoff Weight”, dịch sang tiếng Việt là “Trọng tải cất cánh tối đa”.

MTOW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTOW là “Maximum Takeoff Weight”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MTOW:
+ GW: Gross Weight (Trọng lượng thô).
+ BW: Body Weight (Trọng lượng cơ thể).
+ MOD: Maximum Operating Depth (Độ sâu hoạt động tối đa).
+ DMAX: Maximum of optical density (Mật độ quang học tối đa).
...

Post Top Ad