TEWL là gì? Ý nghĩa của từ tewl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

TEWL là gì? Ý nghĩa của từ tewl

TEWL là gì ?

TEWL là “Transepidermal Water Loss” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TEWL

TEWL có nghĩa “Transepidermal Water Loss”, dịch sang tiếng Việt là “Mất nước qua biểu bì”. Hay còn thường được gọi "mất nước qua da", với một cách viết khác phổ biến hơn là từ TWL.

TEWL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TEWL là “Transepidermal Water Loss”.

Một số kiểu TEWL viết tắt khác:
+ Total Evaporative Water Loss: Tổng lượng nước bay hơi thất thoát.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TEWL:
+ HLW: Higher Low Water (Nước thấp cao hơn).
+ AWW: Antwerp Water Works (Công trình nước Antwerp (Bỉ)).
+ DLP: Data Loss Prevention (Ngăn ngừa mất dữ liệu).
+ OL: Operating Loss (Tổn thất hoạt động).
+ TL: Total length (Tổng chiều dài).
...

Post Top Ad