SUR là gì? Ý nghĩa của từ sur - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

SUR là gì? Ý nghĩa của từ sur

SUR là gì ?

SUR là “Seemingly Unrelated Regressions” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SUR

SUR có nghĩa “Seemingly Unrelated Regressions”, dịch sang tiếng Việt là “Phương trình hồi quy dường như không liên quan”. Thuật ngữ dùng trong lĩnh vực toán học, liên quan đến phương trình tuyến tính.

SUR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SUR là “Seemingly Unrelated Regressions”.

Một số kiểu SUR viết tắt khác:
+ Sulfonylurea Receptor: Thụ thể sulfonylurea. Được dùng trong lĩnh vực sinh học phân tử.
+ Sydney University Regiment: Trung đoàn Đại học Sydney. Tên của một trung đoàn quân đội Úc.
+ Sur offering: Lễ cúng dường. Tên một lễ cúng trong Phật giáo Tây Tạng.
+ Surrender: Đầu hàng. Thuật ngữ được sử dụng nhiều trong game trực tuyến, cụ thể là "Liên Minh Huyền Thoại". Khi nhắc đến từ này, thì nhắc đến việc đầu hàng đối thủ để kết thúc trận đấu đang diễn ra.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SUR:
+ UKM: The National University of Malaysia (Đại học Quốc gia Malaysia).
+ UTT: University Of Transport Technology (Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải).
+ USA: University of South Alabama (Đại học nam Alabama).
+ UCD: University College Dublin (Đại học Cao đẳng Dublin).
...

Post Top Ad