POH là gì? Ý nghĩa của từ poh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

POH là gì? Ý nghĩa của từ poh

POH là gì ?

POH là “Power-On Hours” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POH

POH có nghĩa “Power-On Hours”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ bật nguồn”.

POH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POH là “Power-On Hours”.

Một số kiểu POH viết tắt khác:
+ Pilot's Operating Handbook: Sổ tay vận hành của phi công.
+ Player-Owned House: Nhà do người chơi sở hữu.
+ pOH: Một phép đo nồng độ của các ion hydroxit.

Gợi ý viết tắt liên quan đến POH:
+ BOS: Business Operating System (Hệ điều hành doanh nghiệp).
+ COP: Computer Operating Properly (Máy tính hoạt động đúng cách).
+ OL: Operating Loss (Tổn thất hoạt động).
+ FOB: Forward Operating Base (Cơ sở hoạt động chuyển tiếp).
...

Post Top Ad