MD là gì? Ý nghĩa của từ md - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

MD là gì? Ý nghĩa của từ md

MD là gì ?

MD là “Medicinae Doctor” trong tiếng Anh, “Mất dạy” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ MD

**NGOẠI NGỮ

MD có nghĩa “Medicinae Doctor”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ y khoa”.

**VIỆT NGỮ

MD có nghĩa “Mất dạy” trong tiếng Việt.

MD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MD là “Mất dạy”, “Medicinae Doctor”.

Viết tắt MD với nghĩa khác:
+ Mặt dày.
+ Muscular Dystrophy: Chứng loạn dưỡng cơ.
+ Molecular Dynamics: Động lực học phân tử.
+ Membrane Distillation: Chưng cất màng.
+ Managing Director: Giám đốc điều hành.
+ Majority Decision: Quyết định đa số.
+ Man-day: Ngày công.
+ Memorial Day: Ngày kỹ niệm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MD:
+ UWU: Gương mặt dễ thương.
+ OMV: Outer Membrane Vesicle (Túi màng ngoài).
+ EOD: End of day (Cuối ngày).
+ TVT: Gương mặt đang khóc.
...

Post Top Ad