KT là gì? Ý nghĩa của từ kt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

KT là gì? Ý nghĩa của từ kt

KT là gì ?

KT là “Knowledge Transfer” trong tiếng Anh, “Kinh tế” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KT

**NGOẠI NGỮ

KT có nghĩa “Knowledge Transfer”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền đạt kiến thức”. Hay còn có tên gọi khác là "chuyển giao kiến thức". Nó đề cập đến việc chia sẻ cũng như phổ biến kiến thức nhằm chuyển giao từ bộ phận này sang bộ phận khác của một tổ chức.

**VIỆT NGỮ

KT có nghĩa “Kinh tế” trong tiếng Việt.

KT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KT là “Kinh tế”, “Knowledge Transfer”.

Viết tắt KT với nghĩa khác:
+ Kế toán.
+ Kiểm tra.
+ Kỹ thuật.
+ Kept Term: Kì hạn duy trì.
+ Knot: Nút. Tên của một đơn vị đo vận tốc.
+ Klippel–Trénaunay syndrome: Hội chứng Klippel – Trénaunay.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KT:
+ SIS: Shoulder Impingement Syndrome (Hội chứng chèn ép vai).
+ WS: Werner Syndrome (Hội chứng Werner).
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ ESS: Euthyroid Sick Syndrome (Hội chứng bệnh Euthyroid).
+ TTYT: Trung tâm y tế.
...

Post Top Ad