M3 là gì? Ý nghĩa của từ m3 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

M3 là gì? Ý nghĩa của từ m3

M3 là gì ?

M3 là “Cubic Metre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ M3

M3 có nghĩa “Cubic Metre”, dịch sang tiếng Việt là “Mét khối”. Tên đơn vị thể tích.

M3 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng M3 là “Cubic Metre”.

Một số kiểu M3 viết tắt khác:
+ Minor Third: Quãng ba nhỏ. Loại quãng trong âm nhạc, ký hiệu là m3.
+ Major Third: Quãng ba chính. Dùng để chỉ một loại quãng trong âm nhạc, với ký hiệu là M3.
+ Modula-3: Mô-đun 3. Tên của một ngôn ngữ lập trình.

Gợi ý viết tắt liên quan đến M3:
+ MBBG: Major British Banking Group (Tập đoàn Ngân hàng lớn của Anh).
+ MCF: One thousand cubic feet (Một nghìn feet khối).
...

Post Top Ad