ETO là gì? Ý nghĩa của từ eto - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

ETO là gì? Ý nghĩa của từ eto

ETO là gì ?

ETO là “Engineering To Order” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ETO

ETO có nghĩa “Engineering To Order”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế theo đơn hàng”.

ETO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ETO là “Engineering To Order”.

Một số kiểu ETO viết tắt khác:
+ Emitter Turn Off thyristor: Máy phát điện tắt thyristor.
+ Electro Technological Officer: Cán bộ kỹ thuật điện.
+ Ethylene oxide: Etylen oxit.
+ English Touring Opera: Opera lưu diễn tiếng Anh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ETO:
+ VUS: Vietnam - USA Society English Centers (Trung tâm Anh ngữ hội Việt - Mỹ).
+ FEED: Front-End Engineering Design (Thiết kế kỹ thuật tổng thể).
+ OBE: Officer of the Order of the British Empire (Sĩ quan đế chế Anh).
+ CDO: Chief Data Officer (Giám đốc dữ liệu).
...

Post Top Ad