ECR là gì? Ý nghĩa của từ ecr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

ECR là gì? Ý nghĩa của từ ecr

ECR là gì ?

ECR là “Efficient Consumer Response” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ECR

ECR có nghĩa “Efficient Consumer Response”, dịch sang tiếng Việt là “Đáp ứng người tiêu dùng hiệu quả”.

ECR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ECR là “Efficient Consumer Response”.

Một số kiểu ECR viết tắt khác:
+ Emigration Clearance Required: Yêu cầu giải phóng mặt bằng di cư.
+ Electron Cyclotron Resonance: Sự cộng hưởng của xyclotron electron.
+ European Congress of Radiology: Đại hội X quang Châu Âu.
+ Engineering Change Request: Yêu cầu thay đổi kỹ thuật.
+ Electronic Cash Register: Máy tính tiền điện tử.
+ Electrical Contact Resistance: Điện trở tiếp xúc điện.
+ Engine Control Room: Phòng điều khiển động cơ.
+ US Institute for Environmental Conflict Resolution: Viện giải quyết xung đột môi trường Hoa Kỳ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ECR:
+ EGC: European General Court (Tòa án chung châu Âu).
+ POC: Point Of Contact (Điều khoản của hợp đồng).
+ CDM: Cash Deposit Machine (Máy gửi tiền mặt).
+ MPM: Request Processing Modes (Yêu cầu chế độ xử lý).
+ RTS: Request to Send (Yêu cầu để gửi).
...

Post Top Ad