DPP là gì? Ý nghĩa của từ dpp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

DPP là gì? Ý nghĩa của từ dpp

DPP là gì ?

DPP là “Discounted Payback Period” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DPP

DPP có nghĩa “Discounted Payback Period”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian hoàn vốn chiết khấu”.

DPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DPP là “Discounted Payback Period”.

Một số kiểu DPP viết tắt khác:
+ Director of Public Prosecutions: Giám đốc Công tố.
+ Direct Participation Program: Chương trình tham gia trực tiếp.
+ Digital Production Partnership: Đối tác sản xuất kỹ thuật số.
+ Diketopyrrolopyrrole dye: Thuốc nhuộm diketopyrrolopyrrole.
+ Differential Pulse Polarography: Phân cực xung vi sai.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DPP:
+ DID: Direct Inward Dialing (Quay số nội bộ trực tiếp).
+ OPAC: Online Public Access Catalog (Mục lục truy cập công cộng trực tuyến).
+ SRP: Ship-Submarine Recycling Program (Chương trình tái chế tàu ngầm - Hoa Kỳ).
+ FAP: Funny Action Program (Chương trình hành động hài hước).
+ DAP: Digital Audio Player (Trình phát âm thanh kỹ thuật số).
...

Post Top Ad